کنترل کیفیت آب آشامیدنی
ارائه مطالب مفید وکاربردی در زمینه آب آشامیدنی
درباره وبلاگ


hadi_khadmi_2006@yahoo.com
نویسندگان

قابل توجه کلیه همکاران محترم کنترل کیفی وآزمایشگاهها


وبلاگ کنترل کیفیت تصمیم دارد به منظور بالا بردن دانش وسطح علمی  همکاران محترم اقدام به ایجاد بانک مقالات،پایان نامه ها وپژوهش ها نماید لذا از کلیه همکاران محترم تقاضا می نماییم در صورتی که مقاله،پایان نامه ویا پژوهشی ،چه در دوران دانشجویی وچه بعد از آن در زمینه های مختلف آب وفاضلاب انجام داده اند از طریق ایمیل به ایمیل یکی از آقایان مرتضی برغمدی ، حسن مسعودی وسیدهادی خادمی ارسال  نمایند تا به نام خودشان  در وبلاگ درج گردد.


Email:hadi_khadmi_2006@yahoo.com

Email:morteza_barghamadi@yahoo.com

Email:Hassan_masoudi2000@yahoo.com

بالای صفحه