کنترل کیفیت آب آشامیدنی
ارائه مطالب مفید وکاربردی در زمینه آب آشامیدنی
درباره وبلاگ


hadi_khadmi_2006@yahoo.com
نویسندگان

برای مشاهده بر روی ادامه مطلب کلیک کنید...

 

 

 

جدول جزییات کارگاه های تخصصی همایش ملی آب پاکپنج شنبه 12/12/1389

عنوان کارگاه

تجزیه و تحلیل کیفیت منابع آب در حوضه های آبریز با مدل WEAP

کد کارگاه

B3

زمان

نشست اول، ساعت 10- 8:30

مکان

سالن B – مجموعه شهید رنجبران

سازمان ارایه کننده

شرکت مهندسین مشاور مهساب شرق

ارایه کنندگان

مهندس بهزاد شریف

رئوس مطالب

1. ضرورت مدلسازی کمی و کیفی منابع آب
2.
معرفی اجمالی مدل های کمی و کیفی در سطح حوضه آبریز
3.
بررسی قابلیت های مدل WEAP در ارتباط بین مسائل کمی و کیفی منابع آب
4.
ارائه مثال عملی

 

عنوان کارگاه

تاثیر فعالیت های آبزی پروری بر کیفیت منابع آب

کد کارگاه

C3

زمان

نشست اول، ساعت 10- 8:30

مکان

سالن C – مجموعه شهید رنجبران

سازمان ارایه کننده

شرکت مهندسین مشاور پدید آب مهر

ارایه کنندگان

1. مهندس عبدالله فاضلی
2.
مهندس علی اکبر صبا

رئوس مطالب

1. مروری بر سوابق آبزی پروری در جهان و ایران
2.
انواع مزارع پرورش ماهی
3.
فرایند صدور مجوز احداث مزارع پرورش ماهی رودخانه ای
4.
مروری بر قوانین و ضوابط جاری در خصوص احداث مزارع پرورش ماهی
5.
مروری بر فعالیت های صورت پذیرفته در یک مزرعه پرورش ماهی طی یک دوره
رشد یا تکثیر
6.
بررسی عوامل آلاینده منابع آب ناشی از فرایند پرورش ماهیان رودخانه ای
7.
بررسی مطالعه موردی (آثار ناشی از احداث مزارع پرورش ماهی در بازه ای از رودخانه سبزه کوه استان چهارمحال و بختیاری بر کیفیت آب رودخانه)
8.
ارائه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی

 

عنوان کارگاه

تصفیه فاضلاب ارزان قیمت در مراکز جمعیتی کوچک(روستا ها) و امکان استفاده ازپساب تصفیه شده در بخش کشاورزی

کد کارگاه

D3

زمان

نشست اول، ساعت 10- 8:30

مکان

سالن - D ساختمان دکتر هشترودی

سازمان ارایه کننده

دفتر محیط زیست و توسعه پایدار جهاد کشاورزی

ارایه کنندگان

دکتر غلامرضا میرکی

رئوس مطالب

1. روش های تصفیه ارزان قیمت فاضلاب
2.
فایده تصفیه فاضلاب ارزان قیمت در مراکز جمعیتی کوچک
3.
ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه فاضلاب ارزان قیمت در مراکز جمعیتی کوچک
4.
نحوه استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در اراضی کشاورزی

 

عنوان کارگاه

نتایج حاصل از طرح جلوگیری و کاهش آلودگی رودخانه های مهم (سفید رود و زرینه رود)

کد کارگاه

E3

زمان

نشست اول، ساعت 10- 8:30

مکان

سالن E – ساختمان دکتر هشترودی

سازمان ارایه کننده

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

ارایه کنندگان

مهندس نادیا روستایی

رئوس مطالب

1. روند انجام مطالعات
2.
استاندارد های مورد استفاده در مطالعات
3.
کلیات برنامه های کاهش آلودگی

 

عنوان کارگاه

علاج ‌بخشی کیفی مخازن سدها، مطالعه موردی: سد ایلام

کد کارگاه

B4

زمان

نشست دوم، ساعت 12-10:30

مکان

سالن B – مجموعه شهید رنجبران

سازمان ارایه کننده

شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

ارایه کنندگان

1. مهندس میترا توفیق
2.
دکتر علی مریدی
3.
دکتر امین سارنگ
4.
مهندس امیر خواجه زاده نوخندان
5.
مهندس عرفان دانایی

رئوس مطالب

1. معرفی مساله و بررسی عوامل عمومی تولیدکننده طعم و بو در آب
2.
معرفی حوضه آبریز سد ایلام
3.
منابع آلاینده نقطه ای و غیر نقطه ای
4.
بررسی کیفیت آب رودخانه های بالادست و مخزن سد ایلام
5.
بررسی کیفیت خاک در حوضه و رسوبات در مخزن و سیل بندها
6.
جمع بندی عوامل تولیدکننده طعم و بو در آب
7.
مدلسازی کیفی
8.
راهکارهای علاج بخشی سیستم به تفکیک راهکارهای علاج بخشی در مخزن و حوضه

 

عنوان کارگاه

آلودگی نفتی زاینده رود و مدیریت بحران

کد کارگاه

C4

زمان

نشست دوم، ساعت 12-10:30

مکان

سالن C – مجموعه شهید رنجبران

سازمان ارایه کننده

شرکت آب منطقه ای اصفهان

ارایه کنندگان

1. مهندس حسین کرمعلیان
2.
مهندس اسد الله ذهب صنیعی
3.
مهندس محمد رضا شمس

رئوس مطالب

1. فرایند مدیریت بحران
2.
آلودگی نفتی و مدیریت نشت و پاکسازی آن ها
3.
مطالعه و بررسی آلودگی نفتی زاینده رود

 

عنوان کارگاه

تجربه های حاصل از مدیریت کیفیت و زیست محیطی منابع آب در طی برنامه چهارم توسعه

کد کارگاه

D4

زمان

نشست دوم، ساعت 12-10:30

مکان

سالن - D ساختمان دکتر هشترودی

سازمان ارایه کننده

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

ارایه کنندگان

1. مهندس فریدون آرمانفر
2.
مهندس مجتبی شیخ زادگان

رئوس مطالب

1. تشریح ضرورت و الویت مدیریت کیفی منابع آب
2.
تشریح نقاط ضعف و قدرت مدیریت کیفی در برنامه چهارم توسعه

 

عنوان کارگاه

نقش سیستم های بازگردشی پرورش ماهی در کاهش اثرات زیست محیطی

کد کارگاه

E4

زمان

نشست دوم، ساعت 12-10:30

مکان

سالن E – ساختمان دکتر هشترودی

سازمان ارایه کننده

سازمان شیلات ایران

ارایه کنندگان

1. مهندس رضا فراهانی
2.
مهندس سید مهدی سمانی

رئوس مطالب

1. معرفی سیستم های بازگردشی پرورش ماهی
2.
عملکرد سیستم های بازگردشی
3.
اثرات مثبت بر ذخایر آب زیرزمینی و کاهش ورود آب به سیستم

 

عنوان کارگاه

مدیریت به هم پیوسته منابع آب با رویکرد حفاظت از کیفیت منابع آب

کد کارگاه

B5

زمان

نشست سوم، ساعت 15 – 13:30

مکان

سالن B – مجموعه شهید رنجبران

سازمان ارایه کننده

موسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویاسازمان آب و برق خوزستان

ارایه کنندگان

1. دکتر داود رضا عرب
2.
دکتر هوشنگ حسونی زاده
3.
مهندس اصغر الیاسی
4.
مهندس مهدی رجبی
5.
مهندس روح ا... سهرابی

رئوس مطالب

1. مدیریت کیفیت آب کارون در شرایط خشکسالی 88-86
2.
پیش نیازها و ملاحظات پیاده سازی IWRM
3.
تجارب جهانی مدیریت کیفیت آب از منظر مدیریت نهادی
4.
تجارب مدیریت شوری

 

عنوان کارگاه

ارزیابی و مدیریت ریسک آلودگی منابع آب سد ها

کد کارگاه

C5

زمان

نشست سوم، ساعت 15 – 13:30

مکان

سالن C – مجموعه شهید رنجبران

سازمان ارایه کننده

مهندسین مشاور آساراب

ارایه کنندگان

1. دکتر سید محمد رضا فاطمی
2.
دکتر علی نظری دوست

رئوس مطالب

1. مفاهیم ارزیابی و مدیریت ریسک
2.
اهمیت بررسی ریسک منابع آب
3.
تجارب موجود در دنیا
4.
روش های ارزیابی ریسک
5.
روش انجام مطالعات ارزیابی و مدیریت ریسک
6.
ارائه مثال موردی در استان تهران

 

عنوان کارگاه

اطلاع رسانی تخصصی حفاظت از منابع آب، چالشها، و راهکارها

کد کارگاه

D5

زمان

نشست سوم، ساعت 15 – 13:30

مکان

سالن - D ساختمان دکتر هشترودی

سازمان ارایه کننده

شرکت مهندسین مشاور پدید آب مهر

ارایه کنندگان

1. مهندس علیرضا احمدی
2.
مهندس مهدی لطفیان
3.
مهندس علی اکبر صبا

رئوس مطالب

1. فعالیت ها و برنامه ریزی های فرهنگی چیست؟ و نقش آن ها در تغییر رفتار اجتماعی چگونه خواهد بود؟
2.
مخاطبان و ابزار ها در حفاظت از منابع آب کدامند؟
3.
چالش های پیش روی امر فرهنگ سازی کدامند؟ راهکار های مورد نظر کدامند؟
4.
ارائه گزارشی از روند فعالیت های انجام شده در شرکت آب منطقه ای چهارمحال و
بختیاری

 

عنوان کارگاه

چالش های آلودگی نفتی در آب های زیرزمینی

کد کارگاه

E5

زمان

نشست سوم، ساعت 15 – 13:30

مکان

سالن E – ساختمان دکتر هشترودی

سازمان ارایه کننده

شرکت آب منطقه ای تهران

ارایه کنندگان

مهندس محسن اسلامی زاده

رئوس مطالب

1. مفاهیم کلی آلودگی نفتی
2.
تفاوت های لایه های نفتی وآبی
3.
ترکیبات نفتی و نحوه حل شدن مواد نفتی در آب و میزان آن ها
4.
مشکلات ناشی از آلودگی نفتی
5.
نحوه علاج بخشی
6.
آلودگی نفتی جنوب شهر تهران

  

برای دریافت جزئیات بیشتر و نحوه ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید

 

http://icw.pwut.ac.ir/files/icw_all_workshops_891128.pdf

بالای صفحه